Kleos Benchmark advocatuur 2020

Inleiding

Ook dit jaar heeft WoltersKluwer | Kleos weer een uitgebreide benchmark uitgevoerd onder kleine en middelgrote advocatenkantoren.
De resultaten daarvan hebben wij natuurlijk doorgenomen en we pikken er hier aan paar opvallende aspecten uit:

Wat is de doelgroep?

Er zijn 173 volledige enquêteformulieren ingevuld door kantoren tot 30 fee earners. Daarmee zijn de kleine kantoren en middelgrote kantoren aan de ‘onderkant’ van het spectrum (qua omvang) meegenomen. De grote en middelgrote kantoren met meer dan 30 fee earners, globaal gezegd de top 50 kantoren, tellen hier dus niet mee. In de benchmark is onderscheid gemaakt tussen kantoren uit de randstad en regionale kantoren en binnen de uitgevraagde doelgroep bevinden zich ook de meeste nichekantoren. Dat levert interessante vergelijkingen op.

Groeiverwachtingen

Ondanks de Corona crisis verwacht ruim een derde van de kantoren dat ze volgend jaar in omvang zullen groeien. Die groep is maar iets kleiner dan in de benchmark van vorig jaar. Opvallend is dat er een stijging is van het aantal kantoren dat denkt dat de winst komend jaar zal toenemen. Zo’n 60 procent van de kantoren spreekt die verwachting uit, terwijl 30 % van de kantoren er vanuit gaat dat de winst gelijk zal blijven. ‘Slechts’ 10 % van de kantoren verwacht derhalve een winstdaling, waar eerdere berichten daarover in de media toch wat somberder waren. De vraag is daarmee legitiem of die berichten vooral zagen op de grote(re) kantoren met een fusie en overnamepraktijk bijvoorbeeld, omdat de recente berichten juist hetzelfde beeld laten zien als deze benchmark. Hoe dan ook heeft Corona er tot nu toe niet toe geleid dat advocaten erg pessimistisch zijn over hun economische kansen, hoewel daarin een klein verschil nog wel zichtbaar is tussen de randstedelijke kantoren en de regionale kantoren: kantoren uit de randstad zien de toekomst het minst somber in.

Hoe dan?

Als 60 % van de kantoren denkt dat de winst gaat toenemen komend jaar, dan is het natuurlijk interessant om te zien hoe zij dat willen gaan verwezenlijken. De meeste heil wordt gezocht in het uitbreiden van de cliëntenportefeuille en het verhogen van het aantal declarabele uren. Dat laatste kan alleen als er in de werkprocessen iets significant verandert, maar dat zie je niet meteen terug in hoe ze over hun eigen werkprocessen denken. Er wordt vooral ingezet op meer cliënt acquisitie en het verbeteren van de visie en strategie. En dat is natuurlijk allebei erg belangrijk maar daarmee verhoog je meestal niet direct het aantal declarabele uren. Ook hier zie je een interessant verschil ontstaan tussen randstadkantoren en regionale kantoren. Als derde pijler voor het verhogen van de winst noemen de randstadkantoren het verhogen van de efficiëntie d.m.v. het investeren in ICT. Dat is een stijging ten opzichte van de benchmark van vorig jaar. Bij de regionale kantoren staat deze optie op de vierde plek, samen met het verlagen van de overhead, maar krijgt daarbij slechts 14 respectievelijk 13 % van de stemmen en dat is dan nog een daling ten opzichte van de uitkomsten van vorig jaar.

Bijzonder genoeg zie je dezelfde verschillen tussen full service kantoren en nichekantoren. Beide type kantoren verwachten hun winstgroei te gaan behalen door meer cliënten binnen te halen en meer declarabele uren te gaan schrijven. De nichekantoren zetten daar tegenover de investering in IT / het verhogen van de efficiëntie en het verbeteren van het dossier- en emailbeheerproces, om een en ander mogelijk te maken. De full service kantoren zitten meer op de lijn van de regionale kantoren en zien aanpassing van hun tarieven (flexibele tariefstructuren) als de weg naar meer winst en zien veel minder heil in het verlagen van de overhead en het investeren in IT. Misschien omdat ze dat al op orde hebben? Hoe dan ook interessant om volgend jaar te kijken wie de eigen verwachtingen waar kon maken!

En voor ons is het weer duidelijk uit welke hoek wij de hulpvragen kunnen verwachten voor het verbeteren van de efficiëntie door de inzet van technologie 😉

Download hier het rapport van Kleos