Samenwerking Legal Tech Alliantie en L-IME

HBO Rechten studenten omarmen LegalTech

De Legal Tech Alliantie is een samenwerking van diverse hogescholen in Nederland waar de studie HBO Rechten aangeboden wordt. De derdejaars studenten van deze opleidingen lopen op dit moment stage, o.a. in de advocatuur. 

Op 9 november jl. mocht Marjan op een terugkomdag voor deze groep studenten een gastcollege verzorgen over LegalTech, digitalisering en innovatie in de advocatuur. Samen met Claudia Heemskerk en Tom Jansen (namens PLEIT en de Lexxyn Groep) werden de studenten bijgepraat over IT en digitalisering in de advocatuur. Design thinking als hulpmiddel voor de praktische toepassing van ICT en innovatie kwam aan bod, met als concreet voorbeeld het ontstaan van de IT-Kieswijzer. Aan de hand van dit online platform werden verschillende soorten IT-oplossingen voor de juridische sector bekeken en het verschil tussen kantoorautomatisering en LegalTech uit de doeken gedaan. Ook vertelden de studenten over hun ervaringen tot dan toe op hun stageplekken en ontstond tijdens de verschillende interactieve gedeelten een mooi beeld van de potentiële rol van HBO juristen bij de toepassing van LegalTech.

Een bijzonder aangename middag met enthousiaste studenten. Wat een eer en genot om een steentje bij te mogen dragen aan de ontwikkeling van deze nieuwkomers op de arbeidsmarkt!