Staat u goed voorgesorteerd voor KEI?

Een L-IME bijdrage in LegalBusinessWorld

Digitaal procederen onder KEI gloort aan de horizon. Zelfs nu de geplande invoeringsdatum van 1 april 2017 is losgelaten, neemt de weg hiernaar toe steeds definitiever vorm aan. De politieke druk is te groot, afgezien van het recente aftreden van Van der Steur, om het nog verder uit te stellen. Reden om als kantoor nu richting te bepalen, de route te kiezen en grenzen duidelijk af te bakenen. In het artikel dat we mochten publiceren voor LegalBusinessWorld zetten we dat wat hiervoor van belang is op een rijtje.

Klik hier om het artikel te lezen (pag 14)