"KEI wordt project dt"

Digitaal procederen met project DT

 • Tot eind 2018 kenden we project KEI, waarbij KEI stond voor Kwaliteit en Innovatie rechtspraak.
 • Het programma KEI bestond uit twee trajecten, die gelijktijdig werden uitgevoerd:
  Modernisering van het procesrecht en de Implementatie van verplicht digitaal procederen door professionele procespartijen.
 • De implementatie van digitaal procederen werd gefaseerd en per rechtsgebied vanaf 2014 uitgerold en had in 2020 afgerond moeten zijn. Eind 2018 is project KEI echter definitief ten einde gekomen en is alle KEI - wetgeving ingetrokken. 
 • Begin 2019 is het nieuwe Basisplan Digitalisering gepubliceerd wat focust op de digitale brievenbus in plaats van een volledig digitalisering van alle processen.
 • Lees hier onze samenvatting van dit Basisplan.
 • De uitwerking van dit plan van de Raad voor de Rechtspraak is voorgelegd aan het Bureau ICT-toetsing (BIT).  
 • Het BIT heeft eind september 2020 een advies gegeven over die plannen met daarin drie kritiekpunten. De Raad voor de Rechtspraak heeft daar medio oktober op gereageerd.
 • Minister Dekker heeft inmiddels besloten dat de ontwikkeling van het project DT (Digitale Toegankelijkheid) doorgezet kan worden. 
 • Onze samenvatting van het plan, de kritiek van het BIT en de reactie van de RvR lees je hier.

DE HAMVRAAG: PORTAAL OF SYSTEEMKOPPELING?


De Rechtspraak ontwikkelt ook in de nieuwe opzet van project DT een digitale brievenbus waardoor stukken digitaal uitgewisseld kunnen worden. In het oorspronkelijke KEI plan werd onderscheid gemaakt tussen het portaal 'mijn rechtspraak' en een systeemkoppeling met dit portaal, de zogeheten System-to-System (S2S) koppeling. Deze koppeling zorgde voor de aansluiting met het document managementsysteem (DMS) van een kantoor. Voor de nieuwe basisvoorziening is aangegeven dat er ook een mogelijkheid van een systeemkoppeling zal blijven bestaan. 

L-IME: verfrissend eerlijk over project dt

L-IME is al vanaf het allereerste begin betrokken bij digitaal procederen onder KEI en blijft de ontwikkeling rondom DT op de voet volgen. Vanuit zowel overheids-, leveranciers- als kantorenzijde kennen wij de vraagstukken én de antwoorden daarop zodra die er zijn. In heldere taal bieden wij een verfrissende kijk op de mogelijkheden. Zonder gedoe.