L-IME ADVISEERT VAN DER STEENHOVEN ADVOCATEN OVER KEI

System.FormatException: String "1223" is not a valid udi.
  at Umbraco.Core.Udi.ParseInternal(String s, Boolean tryParse, Boolean knownTypes, Udi& udi)
  at Umbraco.Core.Udi.Parse(String s)
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Umbraco.Core.Models.PublishedContent.PublishedPropertyType.ConvertSourceToInter(IPublishedElement owner, Object source, Boolean preview)
  at System.Lazy`1.CreateValue()
  at System.Lazy`1.LazyInitValue()
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Models.DetachedPublishedProperty.<.ctor>b__7_1()
  at System.Lazy`1.CreateValue()
  at System.Lazy`1.LazyInitValue()
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Models.DetachedPublishedProperty.GetValue(String culture, String segment)
  at Umbraco.Web.PublishedPropertyExtension.Value[T](IPublishedProperty property, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue)
  at Umbraco.Web.PublishedElementExtensions.Value[T](IPublishedElement content, String alias, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue)
  at Lime.Core.Models.RoundImagePicker.get_RoundImage()
  at ASP._Page_Views_Partials_DTGE_grid_roundImagePicker_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\DTGE\grid_roundImagePicker.cshtml:line 4
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Van der Steenhoven advocaten, gevestigd in Amsterdam, zet zich vol overgave in voor al haar cliënten. Dit doet ze met aandacht en menselijke overtuiging onder het motto: ‘Wie de harten wint, heeft gemakkelijk spel met de hoofden.’ L-IME heeft hier met haar enthousiasme en kennis over digitaal procederen onder KEI een imposant steentje aan bijgedragen.


Van der Steenhoven advocaten is al 33 jaar een actief en vooruitstrevend advocatenkantoor gevestigd in hartje Amsterdam. Zij is persoonlijk, professioneel en betrokken en werkt aan duidelijke, verrassende en overtuigende oplossingen. Net als L-IME.

 

Eugenie Ágoston, advocaat bij Van der Steenhoven advocaten, vertelt hierover: ‘We werken binnen het kantoor met verschillende teams en, vanuit know how, met drie units; arbeidsrecht, ondernemingsrecht, IE/privacyrecht. Het digitaal procederen komt snel dichtbij. Om ervoor te zorgen dat we bij de invoering van KEI onze cliënten net zo servicegericht kunnen blijven bedienen, hebben wij met L-IME een volgende stap gezet.’

De consequenties van KEI in de praktijk

Van der Steenhoven advocaten heeft gezocht naar een manier om pragmatisch, persoonlijk en in heldere taal het gehele kantoor te informeren over de inhoud en consequenties van KEI. Eugenie licht toe: ‘We zochten naar een kick-off, een startmoment en we wilden bewustwording genereren bij iedereen werkzaam op kantoor. We kwamen in contact met de dames van L-IME. Met hun eigentijdse kijk op KEI hebben Eva Peeters en Marjan Hermkes met de KEI-workshop het gehele kantoor in 2,5 uur bijgepraat. Hun workshop is door iedereen goed ontvangen.’

Eva Peeters (L-IME) vult aan: ‘Het was een interessante, gevarieerde groep; van MT tot aan advocaten en ondersteunend personeel, iedereen diende op zijn of haar eigen niveau bijgepraat te worden. Voor ons is het belangrijk eenieder te informeren over de consequenties en mogelijkheden van KEI in relatie tot zijn of haar dagelijkse praktijk.’ Marjan Hermkes (L-IME) vult aan: ‘Hierbij schetsen we het landschap aan mogelijkheden om zaken digitaal aan te leveren. Per optie bespreken we de voor- en nadelen om op die manier inzicht te geven in wat KEI gaat betekenen voor de dagelijkse werkzaamheden en werkprocessen. Per kantoor, maar ook per unit en individu.’

Eugenie sluit af: ‘Iedereen is goed bijgepraat en weet wat er kan, wanneer er wat staat te gebeuren en wat er van ons wordt verwacht. De dames van L-IME hebben ons daar goed bij geholpen door hun enthousiaste manier van presenteren en het praktische gehalte van de bijeenkomst!’

 

 

Bent u benieuwd wat digitaal procederen onder KEI voor u in de praktijk betekent of heeft u interesse in de 'KEI als Kans' cursus? Neem dan eens een kijkje op onze 'KEI als Kans' pagina.